Přijímáme online platby

Loga kreditních karet

Kontakt

777 227 212

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. 

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem..

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Zboží lze reklamovat u prodávajícího, na adrese:

Petra Šípová, Mírové sídliště 92, Český Dub 463 43, kam ho zašlete dle následujícího postupu:

  1. V případě reklamace zašlete výrobek na adresu - Petra Šípová, Mírové sídliště 92, Český Dub, 463 43. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, telefonicky, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Kupující má právo podle nového občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, nevyprané a  v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a do 14ti dnů vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. ( Poštovné za vrácení se nevrací.)

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU